Galvanizleme Prosesleri 
Malzemeler, daldırma sırasında operatörü zorlamayacak şekilde prosedüre uygun olarak sallar üzerine asılır. Sala asılacak malzemenin toplam ağırlığı vincin kapasitesine göre ayarlanır.

1. YAĞALMA / YIKAMA:
Kaplanacak malzemelerde, malzemenin yüzeyinin temiz olması en önemli etkenlerden biridir. İstenmeyen empürüte ve kalıntıların temizlenmesiyle, kaplama yüzeylerinde çok iyi bir uyum ve yapışma meydana gelir. Bu amaçla yüzey temizleme işlemleri yapılır.

Asit, malzeme üzerindeki yağ, gres gibi kimyasal maddeleri temizleyemez. Bu yüzden, kaplamanın bozuk çıkmaması için malzeme üzerindeki yağ, gres gibi maddeler, asit banyosuna girmeden önce yağ alma ( alkali ) banyosuna girer ve burada temizliği yapılır.

Alkali temizleyici solüsyonlar kir tabakasını yerinden söker. Alkali tuzları toz veya kristal halinde tedarik edilir ve tarifnamesine göre suda eritilerek solüsyon hazırlanır.

Malzeme boyalı ise galvanizleme işlemine uygun değildir, bu malzemelere red etiketi yapıştırılarak, uygun olmayan ürün sahasına ( kırmızı alan ) alınır.

2. ASİT İLE YÜZEY TEMİZLEME:
Yağlardan arındırılmış malzemeler üzerindeki pasın atılması ve yüzeyin açığa çıkması için malzeme asit havuzuna daldırılır. Çelik üzerindeki pas ve oksit tabakalarının kimyasal yollardan giderilerek alttaki temiz yüzeylerin ortaya çıkmasını sağlar. Bu işlem için sıcak daldırma galvaniz kaplama öncesi hidroklorik asit ( HCl ) solüsyonu kullanılır. Hidroklorik asit havuzlarının konsantrasyonları belirli periyotlarda kontrol edilerek Baume ölçümleri yapılır ve analiz sonuçları ( ºBe ) değeri cinsinden kaydedilir.

Asitle temizlemenin amacı, malzeme üzerindeki hava ile temastan dolayı oluşan oksitli tabakayı gidermektir. Bu tabakaların varlığı, demirin, çinko banyosu içinde çinko ile reaksiyonunu engelleyecek ve o bölgeler çinko kaplanamayacaktır. Malzemeler asitte kaldığı sürece, demir ile asit reaksiyonu devam eder. Malzemenin oksitli tabakası temizlendikten sonra, asit banyosundan zamanında çıkarılmasına dikkat edilir, aksi takdirde malzemede aşınmalar oluşmaktadır. Bu yüzden çok paslı malzeme ile temiz olanlar aynı askıda bulundurulmamaktadır ve malzemeler operatörler tarafından devamlı kontrol edilerek, yüzey temizliği bitmiş malzemeler asit banyosundan çıkartılmaktadır.

Asitle yüzey temizlemenin amacı, malzeme yüzeyindeki paslı tabakayı temizlemek olduğundan, asidin demirle etkileşimini önlemek amacıyla, aside inhibitör adı verilen madde eklenir.Bu asidin pas giderme hızını etkilemez ve asidin çelik üzerindeki etkileşimini önler. Asitte, demir ve çinko birikimini azaltmış olur. Yüzey düzgünlüğü sağlar.

3. YIKAMA:
Asitle yüzey temizleme işleminden sonraki bu işlemin amacı, asitten çıkarılan malzemenin üzerinde kalan demir klorürü flux banyosuna taşımamak ve böylece çinko banyosunda fazladan dros oluşturmamaktır.Bu yüzden, asitten çıkarılmış malzemeler yıkama banyosuna daldırılır.

4. FLUX BANYOSU:
Malzemenin flux ( ZnCl2.2NH4Cl )banyosuna daldırılmasındaki amaç, daha iyi bir yüzey elde edebilmek için çinko banyosunda demir ile çinko arasındaki reaksiyonu hızlandırmaktır. Saf çelik yüzeyinin, galvanizleme öncesi tekrar oksitlenmesini önlemek için flux havuzuna daldırılır. Flux aynı zamanda , asitle yüzey temizleme işleminden arta kalan bir takım kalıntıları da temizler.

Malzemeler flux banyosuna daldırıldıktan sonra malzeme üzerine kaplanan tuzlar, çinko banyosuna dalınca yanar ve çinkonun çeklikle reaksiyonunu kolaylaştırır. Bir anlamda çinkonun malzeme yüzeyine yapışmasında etkili olduğu söylenebilir.

5. KURUTMA:
Flux banyosundan sonra malzemeye uygulanan kurutma işlemi özellikle iş güvenliği açısından sıçramaları önlemek ve bunun sonucu oluşan çinko kaybını engellemek için yapılır.

6. ÇİNKO KAPLAMA:
Sıcak daldırma galvaniz kaplama hazırlık ünitesi tamamlanan, tasarımı ve kimyasal kompozisyonu galvanize uygun olduğu tespit edilmiş demir ve çelik malzemelerin, 450ºC’ de ergitilmiş çinko havuzuna daldırılmak suretiyle Fe ve Zn etkileşimi sağlanarak kaplaması yapılır.

Çelik malzemelerin çinko havuzuna daldırma süreleri parçaların ağırlığına ve et kalınlığına göre değişiklik gösterir. Demir-çinko reaksiyonunun başlaması için, daldırılan malzemenin sıcaklığı, banyo sıcaklığına ulaşana kadar malzeme eriyik çinko havuzunda bekletilmelir. Çinko havuzuna daldırılmış malzemeler kaplanırken, çinko havuzu yüzeyinde, yüzey temizleme kimyasalları ve oksitlemeden oluşan ince bir tabaka meydana gelir. Malzemeler çinko havuzunda çıkarılmadan önce oluşan bu atıklar havuz yüzeyinden temizlenerek malzemeyle teması engellenir. Böylece kaplama kalitesinin verimi arttırılır.

Yüzey hazırlama işlemleri tamamlanan malzemeler çinko banyosuna demir, çinko ve demir arsındaki reaksiyon sonucu girer ve banyodaki dros oranının yükselmesine neden olur. Bu yüzden dros her hafta alınır. Çinko banyosundaki 1 ton çinkoya, 50 gr alüminyum katılır.
Alüminyum banyoda akışı hızlandırır, malzemede parlaklık oluşturur. Galvanizleme yapılırken, çinko havuzunun dibine aşırı ısınmaya karşı korumak amacıyla 10 cm kurşun atılır. Malzemeler havuza daldırılırken mümkün olduğunca dalgalanma yapmadan daldırılır.

7. SOĞUTMA:
Sıcak daldırma galvaniz havuzundan alınan malzemeler atmosfer koşullarında belli derece bekletilerek soğumaları sağlanır.

8. TESFİYE
Ürünün yüzey temizliği yapılır. Ebatlarına göre sevkiyata uygun şekilde etiketlenerek paketlenir.

9. PAKETLEME VE SEVKİYAT