Korozyon nedir? 

Malzemelerin (genellikle metalik özellikte olan malzemeler) bulundukları ortam ile girdikleri elektrokimyasal reaksiyonlar neticesinde yapısında meydana gelen istenmeyen değişiklikler korozyon olarak isimlendirilir. Birçok farklı türde korozyon çeşidi vardır. Çukur korozyonu, çatlak korozyonu, üniform korozyon, tanecikler arası korozyon bunlardan bazılarıdır. Korozyonun meydana geldiği ortamlar genel olarak nemli hava, tuzlu su, asidik veya bazik ortam, alkalin ortam ve kirli havadır. Korozyonun gerçekleşmesi için şu dördü mutlaka bulunması gerekir; anot, katot, elektrolit (iletken çözelti) ve metalik iletim yolu. Metal, anotta oksitlenerek metal iyonları elektrolite geçerke, katotta oksijen indirgenir. Metal iyonlarının oksidasyonu sonucunda oluşan elektronlar metal iletken ile katota transfer olur. Bunun sonucunda indirgenme tepkimesi oluşur. Galvanik Korozyon Nedir?

Birbiriyle etkileşime giren ve birbirinden farklı standart elektrot potansiyeline sahip olan malzemelerde zamanla aynı ortamda yer alması neticesinde oluşan korozyon türüne galvanik korozyon adı verilir. Aktif olan ve standart elektrot potansiyeli düşük değerde olan metal anot olarak korozyona daha fazla uğrarken, pasif olan ve standart elektrot potansiyeli yüksek değerde olan metal korozyona daha az uğrar. Ortamda bulunacak sıvı veya nem elektrolit görevi görerek galvanik bir korozyon hücresi meydana gelmesine neden olacaktır. Örnek olarak, deniz suyu ile temas halinde bulunan paslanmaz çelik ve sac malzeme metalik çiftlerinde bağlantı kısımlarında galvanik korozyon meydana gelir. Tuzlu suda yer alan klor elementi galvanik ile galvanik hücre oluşumu hız kazanır.